Авторско право


Всички права на  (интелектуална) собственост по отношение на Safe.Shop и логото на Safe.Shop, които във всички случаи включват правата върху запазените марки, са изцяло собственост на Ecommerce Operations B.V. (наричани по-долу "Safe.Shop"). Safe.Shop изрично си запазва тези права.

Авторските права по отношение на формата и съдържанието на този уебсайт (данните, изображенията, звуците, текстовете и останалата информация, съдържаща се в него) са предоставени единствено на Safe.Shop и / или неговите лицензодатели. Съдържанието на този уебсайт може да се използва само за лична употреба. Без предварителното писмено разрешение на Safe.Shop не е разрешено да изпращате, разпространявате или предоставяте съдържанието на този уебсайт или на която и да е част от него на трети страни, освен в степента, която е строго необходима за използването на този уебсайт.

Ако и доколкото съдържанието на този уебсайт се състои от приноси на потребители, правата върху това са предоставени на тези потребители (освен ако тези права не са били отменени в условията на използване на този уебсайт и / или тези права са били прехвърлени в Safe.Shop).

Safe.Shop има право, но не и задължение, да откаже достъп до информация или да премахне информация от този уебсайт, ако според Safe.Shop има (евентуално) нарушение на правата на трети страни.

Safe.Shop има и правото, освен ако не е уговорено друго с автора, да съкрати и / или да промени молбата.

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин с най-добрите световни отчети за електронната търговия, събития и развития

Страницата се зарежда...