Отказ от отговорност


Цялата информация в този уебсайт е публикувана добросъвестно и само за обща информация. Safe.Shop не дава никакви гаранции за пълнотата, надеждността и точността на тази информация. Всяко действие, което предприемате спрямо информацията на този уебсайт (Safe.Shop), е на Ваш собствен риск. Safe.Shop не носи отговорност за загуби и / или щети във връзка с използването на нашия уебсайт.

В никакъв случай не носим отговорност за каквито и да е загуби или щети, включително косвени или последващи загуби или щети, или каквито и да е загуби или щети, възникващи от загуба на данни или печалби, произтичащи от или във връзка с използването на този сайт.

От нашия уебсайт можете да посетите други уебсайтове, като следвате хипервръзките към такива външни сайтове. Макар да се стремим да предоставяме само качествени връзки към полезни и етични интернет магазини, нямаме контрол над съдържанието и естеството на тези сайтове. Тези връзки към други уебсайтове не предполагат препоръка за продуктите, услугите и / или съдържанието, намерено на тези сайтове. Собствениците на сайтове и съдържанието може да се променят без предизвестие и може да се появят, преди да имаме възможност да премахнем връзка, която може да е била "лоша".

Моля, имайте предвид, че други сайтове може да имат различни правила и термини за поверителност, които са извън нашия контрол. Моля, не забравяйте да проверите правилата за поверителност на тези сайтове, както и техните "Общи условия", преди да се занимавате с каквато и да е дейност или да качите каквато и да е информация.

Safe.Shop е участник в няколко партньорски рекламни програми (Awin, Tradetracker, Amazon и др.), Тези програми са предназначени да осигурят средства за сайтовете да печелят рекламни такси чрез рекламиране и свързване с уеб магазините.

Чрез използването на нашия уебсайт Вие по този начин се съгласявате с нашия отказ от отговорност и с неговите условия. Ако актуализираме или правим промени в този документ, тези промени ще бъдат публикувани тук.

Ако имате нужда от повече информация или имате някакви въпроси относно отказа от отговорност на нашия сайт, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин с най-добрите световни отчети за електронната търговия, събития и развития

Страницата се зарежда...