Удoстовeрен: Acejewelers.com е безопасен и сертифициран

Общ резултат доверие: заглавие
100%
Общ резултат доверие: текст на бутон
Удостоверена фирма: текст
100 %
High
Потребителски гаранции
Върни се към преглед
Компанията съществува

Ние (Онлайн магазин) предоставяме на Вас (Потребителя) информация касаеща нашата идентичност (име на компанията, търговска камара, адрес за кореспонденция) и иформация касаеща възможните канали за комуникация (имейл, телефон, социални мрежи) още преди Вие да сте направили поръчка. В случай, че работим от името на друг търговец, ние ще Ви информираме за неговата идентичност.

Върни се към преглед
Знаете кога, какво и как купувате

Ние се стремим към прозрачен, достъпен и лесен процес на поръчка, който Ви предоставя възможността да проверите поръчката си и да я коригирате преди финализация. Преди да приключите транзакцията, ние ще Ви предоставим ясни и точна информация относно Вашите права и задължения като потребител. Също така, ще имате и възможността да проследявате поръчката си, както и да получавате информация по нея.

Върни се към преглед
Получавате това, което купувате

Ние (търговците) се уверяваме, че основните и съществени характеристики на продуктите и услугите са описани адекватно. Артикулите, които ще бъдат доставени на Вас (клиента), ще отговарят на описанието и на снимките, прикачени към тях. Ако поръчате определена марка, ние се уверяваме, че ще получите точно тази марка и нищо различно от нея. Ние не продаваме фалшиви продукти. Ако определен продукт нарушава правата върху интелектуална собственост на трета страна, можете да върнете продукта за наша сметка, както и да получите парите си обратно. 

Върни се към преглед
Цените са ясни и прозрачни

Ние (търговците) гарантираме ясни и прозрачни оферти за Вас (потребителя), които Вие трябва да заплатите преди да направите поръчката. Няма да Ви таксуваме допълнително, освен с Вашето предварително сългасие. Преди финализирането на транзакцията, ще имате възможността да видите крайната цена, включваща всички данъци, разходи за доставка, митнически разходи и други допълнителни такси. Ако крайната цена не включва всички разходи, които трябва да се платят от Вас, то тогава ще Ви предоставим отделна страница, на която всики тези разходи ще бъдат описани. 

Върни се към преглед
Право на връщане в 14-дневен срок

Ние Ви даваме възможността да върнете закупените от Вас артикули, без изрична причина за това, в рамките на 14 работни дни. Това правило не важи само за строго определен вид артикули**. В случай, че сте на път да закупите артикул, който не можете да върнете без причина, ще бъдете осведомени преди приключването на транзакцията. Всички Ваши разходи ще бъдат възстановени (включително разходите за доставка) в 14-дневен срок след като получим артикулите обратно или след като ни предоставите доказателство, че сте изпратили артикулите. Разходите за върнати доставки са за сметка на Потребителя. В случай, че върнете само част от артикулите, Ние не се задължаваме да Ви възстановим парите за доставка. При възможност, парите Ви ще бъдат възстановени чрез същия метод, по който е направено първоначалното плащане.

 

** Следните видове продукти / услуги не могат да бъдат върнати: 

 • Договори за услуги след извършване на услугата, ако изпълнението на услугата вече е започнало с предварителното изрично съгласие на потребителя и с потвърждение, че той ще загуби правото си на отказ, след като поръчката бъде изпълнена изцяло от търговеца;
 • Доставка на стоки или услуги, чиито цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да възникнат в рамките срока за отказ;
 • Доставка на стоки, направени съгласно спецификациите на Потребителя или ясно персонализирани;
 • Доставка на стоки, които могат да се влошат или имат кратък срок на годност;
 • Доставка на запечатани стоки, които не подлежат на връщане поради здравни и хигиенични причини, и са били разпечатани след доставката;
  Доставка на стоки, които след доставката, по своето естество, са неразделно смесени с други стоки;
 • Доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена към момента на сключването на договора за продажба и доставката на която може да стане след 30 дни, както и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не може да се контролират от търговеца;
 • Договори, при които потребителят е поискал специално посещение от търговеца с цел извършване на спешн ремонт или поддръжка. Ако по време на такова посещение търговецът предоставя допълнителни услуги, различни от тези специално поискани от потребителя, или стоки, различни от резервните части, които задължително се използват при извършване на поддръжката или при извършване на ремонта, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки; 
 • Доставка на запечатани аудио или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са били разпечатани след доставката;
 • Доставка на вестник, периодични издания или списания, с изключение на договори за абонамент за предоставяне на такива издания;
 • Договори, сключени на публичен търг;
 • Предоставяне на подслон, с предназначение различно от настаняване, транспорт на стоки, услуги за наемане на автомобили, кетъринг или услуги, свързани с дейности за отдих, ако договорът предвижда определена дата или период на изпълнение;
 • Доставка на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, ако изпълнението му е започнало с предварителното изрично съгласие на Потребителя и признанието му, че по този начин губи правото си на оттегляне
Върни се към преглед
Личните Ви данни са защитени

Ние (търговците) уважаваме поверителността на Вашите лични данни. Стремим се да бъдем прозрачни и да Ви информираме за събирането и обработката на Вашите данни и целите, за които ги използваме, включително информация относно правилата за "бисквитките". Вашите данни се събират и използват за успешното извършване на поръчката и за подобряването на нашите услуги. Винаги ще имате възможност да се откажете от търговска комуникация. Вашите данни няма да бъдат прехвърлени или продадени на трета страна без Вашето изрично съгласие, освен ако това не се изисква от закона.

Върни се към преглед
Всички отзиви са реални

Ние може да решим да използваме системата за отзиви. Системата за отзиви спазва стандартите, посочени от Safe.Shop, което означава, че всички отзиви (както положителни, така и отрицателни) са изложени по един и същи начин и са написани от потребители, които действително са купили продукт или използвали услуга от нашия онлайн магазин.

Върни се към преглед
Жалбите се обработват бързо и справедливо

Ние се уверяваме, че Вие можете лесно и удобно да се свържете с нас. Отдадени сме на идеята да предлагаме леснодостъпна и прозрачна система за обслужване на клиенти и обработка на жалби. Гарантираме отговор в рамките на 3 работни дни, на езика на който е сключена сделката, или дори в някои случаи - на собствения Ви език. Всяка страница от уебсайта на Safe.Shop ще Ви предлага възможността да подадете оплакване или да започнете извънсъдебен процес за разрешаване на спорове със Safe.Shop като посредник.

Върни се към преглед
Изрядно доставени

Ние се задължаваме да доставим артикулите на мястото обосновено от Вас. Ако не сме способни да доставим закупените от Вас артикули както обещано, ще Ви уведомим незабавно. Ако не сме способни да доставим артикулите в рамките на 7 работни дни след обещания ден на доставка, Вие имате правото да откажете поръчката и да върнете артикула за наша сметка.

Върни се към преглед
Интересите Ви са защитени от местното законодателство

Задължени сме да спазваме приложимите закони и разпоредби на страната, от която Вие сключвате сделката. Законовите и подзаконовите актове на потребителите във Вашата държава надделяват над тези на Кодекса за поведение на Safe.Shop и правилата на страната, от която продаваме.

Компанията съществува
Знаете кога, какво и как купувате
Получавате това, което купувате
Цените са ясни и прозрачни
Право на връщане в 14-дневен срок
Личните Ви данни са защитени
Всички отзиви са реални
Жалбите се обработват бързо и справедливо
Изрядно доставени
Интересите Ви са защитени от местното законодателство
Отзиви от потребители
Сертифицирани според Глобалния етичен кодекс

Сертифицирани според Глобалния етичен кодекс

by

Последна проверка 2017-12-01

Уебсайта е бил правно проверен и сертифициран според Глобалния етичен кодекс за електронна търговия на Safe.Shop.

Тест за онлайн сигурност

Тест за онлайн сигурност

by

Последна проверка 2017-12-01

Този уеб магазин се тества два пъти в годината от за да се определи дали данните се съхраняват безопасно.

Financial Check

Financial Check

by

Последна проверка 2017-12-01

A financial check is annually done by Safe.Shop.

Информация за компанията върху етикета
Име на магазин Ace Jewelers
Пълен URL на етикет www.acejewelers.com/nl/
Телефонен номер върху етикета: +31 2057 115 60
Имейл за контакт върху етикета: [email protected]
Етикет на Търговската камара: 34301525
ДДС номер на етикет: NL819398305B01
Член от регистрацията на етикета 2017-06-09
Индустриални етикети: Бижутерия

Адрес за посещение върху етикета

Van Baerlestraat 46
1071 AZ Amsterdam
1071 AZ
Amsterdam
Nederland

Социална медия върху етикета

9433 Прегледи на страницата
Информация за компанията върху етикета
Име на магазин Ace Jewelers
Пълен URL на етикет www.acejewelers.com/nl/
Телефонен номер върху етикета: +31 2057 115 60
Имейл за контакт върху етикета: [email protected]
Етикет на Търговската камара: 34301525
ДДС номер на етикет: NL819398305B01
Член от регистрацията на етикета 2017-06-09
Индустриални етикети: Бижутерия

Адрес за посещение върху етикета

Van Baerlestraat 46
1071 AZ Amsterdam
1071 AZ
Amsterdam
Nederland

Социална медия върху етикета

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин с най-добрите световни отчети за електронната търговия, събития и развития

Страницата се зарежда...