Oznámení o autorských právech

Všechna vlastnická (duševní) práva společnosti Safe.Shop a logo Safe.Shop, která zahrnují práva k ochranným známkám, jsou výlučně vlastnictvím Ecommerce Operations B.V. (dále jen „Safe.Shop“). Safe.Shop si tato práva výslovně vyhrazuje.

Autorská práva týkající se formátu a obsahu této webové stránky (data, obrázky, zvuky, texty a další informace v ni obsažené) jsou výlučně svěřeny společnosti Safe.Shop a/nebo jejím poskytovatelům licence. Obsah této webové stránky smí být používán pouze pro osobní účely. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Safe.Shop není dovoleno předávat, šířit nebo zpřístupňovat obsah této webové stránky nebo jejich částí třetím stranám, s výjimkou obsahu nezbytně nutného pro používání této webové stránky.

Pokud byl obsah na těchto webových stránek vytvořen uživately, veškerá práva náleží těmto uživatelům (za podmínky, že tato práva nebyla v podmínkách používání této webové stránky svěřena společnosti Safe.Shop).

Safe.Shop má právo, nikoli však povinnost, zamezit přístupu k informacím nebo odstranit informace z této webové stránky, pokud se Safe.Shop domnívá, že existuje (možné) porušení práv třetích osob.

Safe.Shop má právo - pokud není s autorem dohodnuto jinak - zkrátit a/nebo upravit předložený materiál. 

Přihlaste se k našemu měsíčnímu zpravodaji s nejlepšími globálními nabídkami, zprávami, událostmi a vývojem

Loading...