[doména] je bezpečná

[počet] Recenzí
Skóre důvěry
100%
Více informací
Tato webová stránka byla certifikována
100 %
High
Záruky
Zpět na přehled
Společnost existuje

My (obchodník) Vám poskytneme informace o naší totožnosti (např. Název společnosti, registrační číslo komory, adresa pro návštěvu) a jak nás pohodlně kontaktovat (e-mail, sociální média, telefon) před objednávkou. V případě, že provozujeme jménem jiného obchodníka, informujeme Vás také o jeho totožnosti.

Zpět na přehled
Víte co, kdy a jak nakupujete

My (obchodník) se postaráme o transparentní, přístupný a snadný proces objednávky, který Vám (spotřebiteli) poskytuje možnost zkontrolovat vaši objednávku a eventuálně ji opravit před uzavřením objednávky. Než uzavřete transakci, poskytneme jasné a transparentní informace o vašich zákonných právech a povinnostech. Vámi objednávku potvrdíme a poskytneme Vám informace o Vaší objednávce a postupu.

Zpět na přehled
Co koupíte je to, co dostanete

My (obchodník) se ujistíme, že základní vlastnosti výrobků a služeb jsou dostatečně popsány. Produkty budou dodány Vám (Spotřebiteli) na základě popisu a fotografie produktu. Pokud si koupíte konkrétní značku, dodáme tuto konkrétní značku. Neprodáváme falešné a padělané produkty. Pokud produkt poruší práva duševního vlastnictví třetích stran, můžete produkt vrátit na naše náklady a obdržíte plnou náhradu.

 

Zpět na přehled
Ceny jsou jasné a úplné

My (obchodník) budeme jasně a transparentně informovat o naší nabídce a ceně, kterou (spotřebitel) musí zaplatit za naše služby nebo naše produkty, než vstoupí do procesu objednávky. Nebudeme Vám účtovat další služby nebo produkty, pokud s těmito doplňkovými službami nebo produkty výslovně nesouhlasíte. Před uzavřením transakce uvidíte konečnou cenu včetně všech daní, vlastních nákladů, nákladů na doručení a dalších příplatků. Pokud konečná cena nemůže zahrnovat všechny náklady, které musíte zaplatit, je výslovně uvedeno, které náklady nejsou zahrnuty vedle konečné ceny s odkazem na stránku, kde lze tyto náklady určit.

Zpět na přehled
Právo na vrácení do 14 dnů

My (obchodník) Vám umožníme (spotřebitel) vrátit zboží do 14 dnů od dodání, aniž byste museli uvést důvod. Pouze několik druhů výrobků může být vyloučeno z návratu **. Pokud jsme se rozhodli osvobodit tyto produkty, jasně je uvedeme před uzavřením transakce. Veškeré platby, které obdržíte (včetně přepravních nákladů), uhradíme do 14 dnů po obdržení zboží zpět nebo jste nám předložili důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve. Náklady na vrácení zboží jsou určeny zákazníkovi. Podobně, pokud vrátíte část objednávky, nemusíme vrátit náklady na odeslání produktu. Pokud je to z technického hlediska možné, vrátíme platby stejným způsobem, jakým jsme obdrželi platbu.

 

** Následující typy produktů/služeb mohou být vyloučeny z tohoto práva na odstoupení od smlouvy:

Smlouvy o poskytování služeb po plné realizaci služby, pokud výkon začal s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a s potvrzením, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy poté, co obchodník plně vykonal smlouvu;
Dodávky zboží nebo služeb, u nichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže kontrolovat a které se mohou vyskytnout v rámci lhůty pro odstoupení od smlouvy;
Dodávka zboží podle specifikací spotřebitele nebo jasně přizpůsobená;
Dodání zboží, které se může rychle zhoršit nebo vyprší;
Dodávky uzavřeného zboží, které není vhodné z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které mělo porušený obal;
Dodávky zboží, které jsou po dodání podle své povahy neoddělitelně smíšené s jinými položkami;
Dodávka alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v okamžiku uzavření kupní smlouvy, jejíž dodávka může probíhat teprve po 30 dnech a jejíž skutečná hodnota závisí na výkyvech na trhu, který nemůže být kontrolován obchodníkem;
Smlouvy, u nichž si spotřebitel výslovně vyžádal návštěvu obchodníka za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby. Pokud při této návštěvě obchodník poskytuje služby kromě těch, které jsou výslovně požadovány spotřebitelem nebo jiným zbožím, než jsou náhradní díly nezbytně používané při provádění údržby nebo při opravách, právo na odstoupení od smlouvy se vztahuje na ty další služeb nebo zboží;
Dodávky utěsněných zvukových nebo utěsněných videozáznamů nebo uzavřeného počítačového softwaru, které byly po dodání uvolněny;
Dodávky novin, časopisů nebo časopisů s výjimkou zakázek na předání těchto publikací;
Zakázky uzavřené ve veřejné dražbě;
Poskytování ubytování jiné než pro bydlení, přeprava zboží, pronájem automobilů, stravování nebo služby související s volnočasovými aktivitami, pokud smlouva stanoví konkrétní datum nebo dobu plnění;
Dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, pokud výkon začal s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a jeho uznání, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy.

Zpět na přehled
Vaše soukromí je chráněno

My (obchodník) respektujeme Vaše soukromí, chráníme Vaše data a staráme se o bezpečné webové prostředí. Jsme průhlední a informujeme Vás o shromažďování a zpracování Vašich dat a účelu, pro který je používáme, včetně informací o zásadách cookie. Údaje jsou shromažďovány, aby bylo možné provést objednávku a zlepšit nabídku pro Vás a Vaše nákupní zkušenosti. Vždy budete mít možnost zrušit obchodní komunikaci. Vaše kontaktní údaje nebudeme převádět ani prodávat třetí osobě bez Vašeho výslovného souhlasu, pokud to zákon nepovoluje.

Zpět na přehled
Všechny uvedené recenze jsou skutečné

My (obchodník) se můžeme rozhodnout použít systém kontroly. Systém recenzování dodržuje standardy stanovené SafeShop, což znamená, že všechny recenze (pozitivní i negativní) jsou zobrazeny stejným způsobem a byly napsány spotřebiteli, kteří skutečně koupili produkt nebo službu z našeho internetového obchodu .

Zpět na přehled
Stížnosti jsou zpracovávány rychle a spravedlivě

My (obchodník) se ujistíme, že Vy (spotřebitel) nás můžete snadno a pohodlně kontaktovat. Zavázali jsme se, že nabídneme transparentní a snadno dostupný systém péče o stížnosti a služby zákazníkům. Pokud nás kontaktujete, do 3 pracovních dnů Vám odpovíme nejméně v jazyce, ve kterém jste uzavřeli transakci a pokud možno ve Vašem vlastním jazyce. Prostřednictvím bezpečnostního loga značky Safe.Shop Vás na všech stránkách našeho internetového obchodu informujeme o tom, jak podat stížnost a možnost zahájit mimosoudní proces řešení sporů s Safe.Shop jako prostředník.

Zpět na přehled
Dodáno podle slibů

My (obchodník) dodáme na místo a v čase uvedeném v objednávce s Vámi (spotřebitel). Pokud nejsme schopni splnit slib, co nejdříve Vás budeme informovat. Pokud nedokážeme produkt dodat do sedmi pracovních dnů po slíbené dodací lhůtě, máte právo objednávku zrušit a vrátit produkt na naše náklady.

Zpět na přehled
Platí Vaše spotřebitelské zákony

My (obchodník) dodržujeme platné zákony a předpisy země, ze které Vy (spotřebitel) uzavřete transakci. Spotřebitelské zákony a předpisy Vaší země nahrazují zákony o ochraně spotřebitele a pravidla země, ze které prodáváme. Kodex chování Safe.Shop opět nahrazuje pravidla našich vlastních pojmů & podmínky.

Společnost existuje
Víte co, kdy a jak nakupujete
Co koupíte je to, co dostanete
Ceny jsou jasné a úplné
Právo na vrácení do 14 dnů
Vaše soukromí je chráněno
Všechny uvedené recenze jsou skutečné
Stížnosti jsou zpracovávány rychle a spravedlivě
Dodáno podle slibů
Platí Vaše spotřebitelské zákony
Hodnocení uživatelů
Certified according to the Global Code of Conduct

Certified according to the Global Code of Conduct

by

Poslední kontrola 2017-12-01

This website has been legally checked and certified according to the Global Ecommerce Code of Conduct of Safe.Shop.

Security check Twice a Year

Online Security Test

by

Poslední kontrola 2017-12-01

The webshop is tested by Forus-p twice a year to determine if your data is stored safely.

Financial Check

Financial Check

by

Poslední kontrola 2017-12-01

A financial check is annually done by Safe.Shop.

Podat stížnost

Děkujeme za Vaší zprávu
Ano, chci dostávat měsíční bulletin Safe.Shop s nejlepšími globálními nabídkami a trendy online.
Údaje o společnosti
Legální jméno: Ace Jewelers
Adresa internetového obchodu: www.acejewelers.com/nl/
Telefonní číslo: +31 2057 115 60
E-mailová adresa: [email protected]
IČO: 34301525
DIČ: NL819398305B01
Člen od: 2017-06-09
Odvětví: Jewellery

Adresa pro návštěvu

Van Baerlestraat 46
1071 AZ Amsterdam
1071 AZ
Amsterdam
Nederland

Sociální média

9433 Zobrazení stránky
Údaje o společnosti
Legální jméno: Ace Jewelers
Adresa internetového obchodu: www.acejewelers.com/nl/
Telefonní číslo: +31 2057 115 60
E-mailová adresa: [email protected]
IČO: 34301525
DIČ: NL819398305B01
Člen od: 2017-06-09
Odvětví: Jewellery

Adresa pro návštěvu

Van Baerlestraat 46
1071 AZ Amsterdam
1071 AZ
Amsterdam
Nederland

Sociální média

Přihlaste se k našemu měsíčnímu zpravodaji s nejlepšími globálními nabídkami, zprávami, událostmi a vývojem

Loading...