Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace na této webové stránce jsou zveřejňovány v dobré víře a pouze pro všeobecné informační účely. Safe.Shop neposkytuje žádné záruky týkající se úplnosti, spolehlivosti a přesnosti těchto informací. Safe.Shop nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé a nepřímé ztráty nebo poškození vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím této webové stránky. Jakékoliv vámi udělané kroky na základě informací získaných na těchto stránkách (Safe.Shop) jsou na vaše vlastní riziko.

Neodpovídáme za žádné ztráty nebo škody a to bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození či jakékoli ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku ztráty dat nebo zisků vyplývajících z použití těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi.

Z našich webových stránkách můžete navštěvovat jiné webové stránky pomocí odkazů na tyto externí stránky. I přesto že se snažíme poskytovat pouze kvalitní odkazy na užitečné a etické webové stránky či internetové obchody, nemáme žádnou kontrolu nad obsahem a povahou těchto stránek.Tyto odkazy na jiné webové stránky neznamenají doporučení těchto produktů, služeb a/nebo obsahu těchto stránek.Vlastníci stránek a jejich obsah se mohou změnit bez předchozího upozornění a mohou nastat dříve než budeme mít možnost odstranit odkaz, který může být ‘špatný’.

Opouštíte-li naše webové stránky, uvědomte si, že jiné stránky mohou mít odlišné zásady ochrany soukromí a podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Předtím než začnete obchodovat nebo nahrávat jakékoli informace na tyto stránky, zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů a také jejich “Smluvní podmínky”

Safe.Shop je účastníkem několika affiliate reklamních programů (Awin, Tradetracker, Amazon, atd.) jejichž cílem je propagace odkazů na internotové obchody za provizi.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s naším odmítnutím odpovědnosti a souhlasíme s našimi podmínkami. Budeme-li tento dokument aktualizován, doplňován nebo budou prováděny jakékoli změny, budou tyto změny promítnuty zde.

Potřebujete-li jakékoli další informace nebo máte jakékoli dotazy týkající se vyloučení odpovědnosti na našich stránkách, neváhejte nás kontaktovat.

Přihlaste se k našemu měsíčnímu zpravodaji s nejlepšími globálními nabídkami, zprávami, událostmi a vývojem

Loading...