Prohlášení o ochraně soukromí Safe.Shop

Prostřednictvím svých služeb Safe.Shop, obchodním jmenéme Ecommerce Operations B.V., zpracuje osobní nebo citlivé údaje. Safe.Shop si cení soukromí svých zákazníků a dbá na řádnou péči při zpracování a ochraně osobních údajů.

Při zpracování se řídíme požadavky platných právních předpisů o ochraně údajů. To znamená, že:

 • jasně uvedeme naše úmysly před zpracováním osobních údajů pomocí tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • omezíme požadované osobní údaje pouze na osobní údaje potřebné pro legitimní účely;
 • požádáme o povolení ke zpracování vašich osobních údajů a to v případech, kdy je vaše povolení vyžadováno;
 • přijmeme vhodná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů a požádáme strany, které zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení, o to samé;
 • respektujeme vaše právo kontrolovat, opravovat nebo mazat vaše osobní údaje, které máme k dispozici.

Ecommerce Operations B.V. je zodpovědna za veškeré zpracování dat. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlíme, které osobní údaje shromažďujeme a pro jaké účely. Doporučujeme, abyste si toto prohlášení pozorně přečetli.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy pozměněno dne 14. září 2017.  

Používání osobních údajů

Používáním našich služeb, nám poskytujete určité údaje. Mohly by to být osobní údaje. Osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo vámi, budou uchovány a dále používány.

Pro účely uvedené v Prohlášení o ochraně osobních údajů používáme následující data:

 • jméno a adresa;
 • telefonní číslo společnosti;
 • číslo mobilního telefonu;
 • titul;
 • e-mailová adresa;
 • jazyk a preference měny;
 • heslo;
 • jméno společnosti;
 • adresa společnosti;
 • IČO;
 • DIČ;
 • odvětví;
 • členství v asociacích;
 • URL internetového obchodu, jméno a související informace;
 • podrobnosti o službách, které vám Safe.Shop poskytuje;
 • spotřebitelé poskytují: jméno internetového obchodu, na který podají stížnost a obsah stížnosti;
 • jakékoli další osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím e-mailu, chatu nebo kontaktního formuláře.

Některé funkce naší služby vyžadují, abyste se předem zaregistrovali. Po vaší registraci si ponecháme vaše uživatelské jméno a osobní údaje, které nám byly poskytnuty. Tyto údaje budou uchovány, abyste je nemusely znovu zadávat při každé návštěvě našich webových stránek, v souvislosti s plněním smlouv, fakturací a platbou a abychom vám byli schopni poskytnout přehled o produktech a službách, které používáte.
Pokud to nebude nezbytné pro provedení smlouv, které jste s námi uzavřeli nebo pokud to nevyžaduje zákon, nebudeme údaje spojené s vaším uživatelským jménem poskytovat třetím stranám. V případě podezření na podvod nebo zneužití našich webových stránek, můžeme předat vaše osobní údaje příslušným orgánům.

Přístup k portálu

Na portálu můžete vstoupit do prostředí pro správu, kde můžete nastavovat, specifikovat a měnit nastavení. Můžete například upravovat své osobní údaje nebo měnit své preference pro služby služby Safe.Shop.

Reklama

Pokud u nás máte účet, můžeme vás informovat o nových službách e-mailem nebo telefonicky.

Kontaktní formulář a newsletter

Newsletter informuje zájemce o našich produkty a/nebo službách. Každý newsletter obsahuje odkaz na odhlášení se z našeho newsletteru. Vaše e-mailová adresa bude přidána do seznamu kontatků pouze s vaším výslovným souhlasem. Můžete se kdykoliv odhlásit (tím není dotčena zákonnost užití vaší e-mailové adresy vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před odhlášením).

Zveřejňování osobních údajů

Pokud publikujete článek, recenzi nebo jakýkoli jiný druh informací na Safe.Shop, bude vaše jméno zveřejněno v souvislosti s tímto obsahem, pokud jste k tomu dali svůj souhlas. Souhlas můžete kdykoli odvolat (tím není dotčena zákonnost zvěřejňování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním).

Poskytování údajů třetím stranám

Vaše údaje mohou být poskytnuty našim partnerům. Tito partneři se podílejí na realizaci dohod. Někteří partneři mohou mít sídlo mimo EU. V takových případech uzavíráme s těmito stranami dohody o způsobu nakládání s osobními údaji. Tyto dohody se uzavírají, aby bylo možné předávat vaše údaje mimo EU podle pravidel EU o ochraně osobních údajů.

Využíváme těchto partnerů:

 • reCaptcha: používáme službu reCaptcha, kterou Google nabízí k ověření, že ten, kdo vyplní kontaktní formulář, je lidská bytost a ne robot (služba vyzve k zaškrtnutí políčka);
 • poskytovatele platebních služeb
 • certifikační partnery;
 • poskytovatele bezpečnostních kontrol;
 • poskytovatele finančních kontrol;
 • poskytovatele kontroly padělaných výrobků na vašich webových stránkách;
 • affiliate sítě;
 • e-commerce, digitální a internetové asociace;
 • agentury na ochranu spotřebitele;
 • mezinárodní a vnitrostátní poštovní služby;
 • marketingové partnery;
 • webové designéry;
 • webové vývojáře;
 • poskytovatele e-mailového marketingu.

Pokud to zákon vyžaduje, můžeme vaše osobní údaje zveřejnit v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením nebo v rozsahu nezbytném pro obhajobu (právních) práv Safe.Shop.

Uchovávání osobních údajů

Vytvoříte-li si u nás účet, budou údaje o vašem účtu uchovány po dobu trvání smlouvy.

Přihlásíte-li se k odběru newsletteru, budou vaše data uchována až do odhlášení z newsletteru.

Vyplníte-li kontaktní formulář na webových stránkách nebo nám zašlete e-mail, budou údaje, které nám poskytnete, uchovávány nezbytně dlouho, v závislosti na povaze formuláře nebo obsahu vašeho e-mailu, abychom mohli odpovědět a správně zpracovat vaši zprávu nebo e-mail, a tři měsíce poté, abychom mohli odpovedět na případné další dotazy. 

Soubory cookies

Používáme soubory cookies následujících třetích stran:

 • Google Analytics: Pomocí služby Google Analytics sledujeme návštěvníky na našich webových stránkách a získáváme přehledy o tom, jak návštěvníci tyto webové stránky používají.
 • GA Audiences: Spolu se třetími stranami používáme GA Audidences ke shromažďování informací o vašem chování na webových stránkách k zobrazování personalizované reklamy.
 • DoubleClick: Spolu se třetími stranami používáme DoubleClick ke shromažďování informací o vašem chování na webových stránkách k zobrazování personalizované reklamy.
 • Google AJAX Search API: Používáme Google AJAX rozhraní API, které umožňuje provádět vyhledávání na našich webových stránkách. Sbíráme vyhledávané termíny, abychom mohli analyzovat a vylepšovat naše služby.
 • Awin: Awin (dříve Zanox) je affiliate síť. Její služby nám umožňují sledovat, ze kterých stránek návštěvníci přicházejí, a zda si objednají v Safe.Shop. V těchto případech nabízíme těmto stránkám provizi jako odměnu. 
 • Hubspot: Je B2B lead generation nástroj, který používáme ke shromažďování informací o chování na webových stánkách, dále používáme Hubspot formuláře k zaregistrování pro odběr newsletteru a stáhnování obsahu a zpráv. Pomocí Hubspot vás také kontaktujeme e-mailem či telefonicky s komerčními nabídkami. 

Tyto informace shromažďujeme, abychom se dozvěděli, které společnosti navštěvují naše webové stránky, a dále tyto informace používáme ke kontatkování a zjišťování zájemu o služby Safe.Shop.

Přestože má Google sídlo ve Spojených státech, sdílení osobních údajů s touto společnosti je řízeno pravidly EU o ochraně osobních údajů.

Bezpečnost

Přijímáme bezpečnostní opatření ke snížení zneužití a neoprávněnému přístupu k osobním údajům. Přijímáme zejména následující opatření:

 • přístup k osobním údajům vyžaduje použití uživatelského jména a hesla;
 • přístup k osobním údajům vyžaduje použití uživatelského jména a přihlašovacího tokenu
 • obdržená data jsou uložena v samostatném systému;
 • podnikáme fyzická opatření na ochranu přístupu k systémům, ve kterých jsou osobní údaje uloženy;
 • využíváme zabezpečená připojení (Secure Sockets Layer nebo-li SSL) k šifrování všech informací mezi vámi a našimi webovými stránkami při zadávání vašich osobních údajů;
 • evidujeme všechny žádosti o osobní údaje.

Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení se nevztahuje na webové stránky třetích stran připojené k těmto webovým stránkám prostřednictvím odkazů. Nelze zaručit, že třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat bezpečným způsobem. Před použitím webových stránek třetích stran doporučujeme si přečít prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení. Doporučujeme vám, abyste toto prohlášení pravidelně kontrolovali a informovali se o všech změnách.

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Máte právo požádat o kontrolu, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů. Můžete také vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů nebo požadovat o omezení.

Chcete-li předat svá data jiné organizace, můžete požádat o kopii svých dat v obvyklém strojově čitelném formátu. Chcete-li tak učinit, použijte níže uvedené kontaktní údaje.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s platnými zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Pokud se domníváte, že se Vaší stížností nebudeme zabývat správně, máte právo podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu údajů.

Kontaktní informace

Kontaktujte nás prosím na adrese:

Safe.Shop
Rijksstraatweg 29
1115 AH Duivendrecht
The Netherlands

E-mailová adresa: service (at) safe.shop
Telefon: +31 20 238 6081 (standardní mezinárodní poplatky).

Přihlaste se k našemu měsíčnímu zpravodaji s nejlepšími globálními nabídkami, zprávami, událostmi a vývojem

Loading...