Copyrightvermelding

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Safe.Shop en het logo van Safe.Shop, die in elk geval de handelsmerkenrechten bevatten, zijn uitsluitend eigendom van E-commerce Operations B.V. (gezamenlijk aangeduid als: "Safe.Shop"). Safe.Shop voorbehoudt deze rechten uitdrukkelijk.

De auteursrechtelijke rechten met betrekking tot het formaat en de inhoud van deze website (de gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie die daarin zijn opgenomen) zijn uitsluitend gevestigd in Safe.Shop en / of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen voor persoonlijk gebruik worden gebruikt. Zonder Safe.Shop's voorafgaande schriftelijke toestemming, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, of enig deel ervan, door te geven aan derden, behalve voor zover dit strikt noodzakelijk is voor het gebruik van deze website.

Aangezien de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, zijn de rechten op deze gebruikers gevestigd (tenzij deze rechten zijn afgeweken in de gebruiksvoorwaarden van deze website en / of deze rechten zijn overgedragen naar Safe.Shop).

Safe.Shop heeft het recht, maar niet de verplichting, om de toegang tot informatie te onthouden of om informatie van deze website te verwijderen als er in Safe.Shop's mening een (mogelijke) schending van de rechten van derden is.

Safe.Shop heeft ook het recht om het ingediende materiaal te verkorten en / of te wijzigen, tenzij anders is overeengekomen met de auteur.

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met de beste wereldwijde online aanbiedingen, rapporten, events en trends. 

Moment geduld...