Klauzula 


Wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych o charakterze ogólnym. Safe.Shop nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, wiarygodności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania podejmowane na podstawie informacji znajdujących się na tej stronie internetowej (Safe.Shop), są podejmowane wyłącznie na własne ryzyko. Safe.Shop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody związane z korzystaniem z naszej strony internetowej.

W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Z naszej strony internetowej można odwiedzać inne strony internetowe, korzystając z hiperłączy do takich stron zewnętrznych. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jedynie wysokiej jakości linki do użytecznych i etycznych stron internetowych i sklepów internetowych, nie mamy kontroli nad zawartością i charakterem tych stron. Te linki do innych stron internetowych nie oznaczają rekomendacji dla produktów, usług i/lub treści znajdujących się na tych stronach. Właściciele witryn i treści mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą pojawić się zanim będziemy mieli możliwość usunięcia linku, który mógł być "zły".

Należy również pamiętać, że gdy użytkownik opuszcza naszą stronę internetową, inne strony mogą mieć inne polityki prywatności i warunki, na które nie mamy wpływu. Przed podjęciem działalności gospodarczej lub przesłaniem jakichkolwiek informacji należy zapoznać się z polityką prywatności tych stron, jak również z ich "Warunkami świadczenia usług".

Safe.Shop jest uczestnikiem kilku programów reklamy afiliacyjnej (Awin, Tradetracker, Amazon, etcetera) mających na celu zapewnienie witrynom możliwości zarabiania na reklamę poprzez reklamę i łączenie się ze sklepami internetowymi.

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na nasze zrzeczenie się odpowiedzialności i zgadza się na jego warunki. W przypadku aktualizacji, zmiany lub wprowadzenia jakichkolwiek zmian w niniejszym dokumencie, zmiany te zostaną umieszczone w widocznym miejscu.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące wyłączenia odpowiedzialności na naszej stronie, prosimy o kontakt z nami.

Zapisz się do naszego comiesięcznego biuletynu z najlepszymi globalnymi ofertami online, raportami, wydarzeniami i wydarzeniami.

Ładowanie...