Zawiadomienie o prawach autorskich


Wszystkie (intelektualne) prawa własności w odniesieniu do Safe.Shop i logo Safe.Shop, które w każdym przypadku obejmuje prawa do znaku towarowego, są wyłączną własnością Ecommerce Operations B.V. (zwane dalej łącznie "Safe.Shop"). Safe.Shop wyraźnie zastrzega sobie te prawa.

Prawa autorskie w odniesieniu do formatu i treści niniejszej strony internetowej (dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne informacje na niej zawarte) przysługują wyłącznie Safe.Shop i/lub jego licencjodawcom. Zawartość tej strony internetowej może być wykorzystywana wyłącznie do użytku osobistego. Bez uprzedniej pisemnej zgody Safe.Shop, nie wolno przekazywać, rozpowszechniać lub udostępniać treści tej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części osobom trzecim, chyba że w zakresie ściśle niezbędnym do korzystania z tej strony internetowej.

Jeżeli i w zakresie, w jakim zawartość tej strony internetowej składa się z wkładu użytkowników, prawa do tego przysługują tym użytkownikom (chyba że prawa te zostały zniesione w warunkach korzystania z tej strony internetowej i/lub prawa te zostały przeniesione na Safe.Shop).

Safe.Shop ma prawo, ale nie obowiązek, do wstrzymania dostępu do informacji lub usunięcia informacji z tej strony internetowej, jeżeli w wyłącznej opinii Safe.Shop dojdzie do (możliwego) naruszenia praw osób trzecich.

Safe.Shop ma również prawo - o ile nie uzgodniono inaczej z autorem - do skrócenia i/lub modyfikacji przesłanego materiału. 

Zapisz się do naszego comiesięcznego biuletynu z najlepszymi globalnymi ofertami online, raportami, wydarzeniami i wydarzeniami.

Ładowanie...