Notă privind drepturile de autor

Toate drepturile de proprietate (intelectuală) cu privire la Safe.Shop și sigla Safe.Shop, care în orice caz includ drepturile de marcă comercială, aparțin în exclusivitate companiei Ecommerce Operations B.V. (denumită în continuare "Safe.Shop"). Safe.Shop își rezervă în mod expres aceste drepturi.

Drepturile de autor cu privire la formatul și conținutul acestui site (datele, imaginile, sunetele, textele și alte informații conținute în acesta) sunt valabile numai pentru Safe.Shop și / sau pentru licențiatorii săi. Conținutul acestui site web poate fi folosit numai pentru uz personal. Fără permisiunea prealabilă scrisă a Safe.Shop, nu este permisă transmiterea, distribuirea sau punerea la dispoziția terților a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia, cu excepția cazului în care este strict necesar pentru utilizarea acestui site web.

În cazul în care și în măsura în care conținutul acestui site constă în contribuții ale utilizatorilor, drepturile le revin acelor utilizatori (cu excepția cazului în care aceste drepturi au fost exonerate prin Termenii și condițiile acestui site și / sau aceste drepturi au fost transferate către Safe.Shop).

Safe.Shop are dreptul, dar nu și obligația, de a refuza accesul la informații sau de a șterge informații de pe acest site dacă, în opinia exclusivă a Safe.Shop, există o (posibilă) încălcare a drepturilor terților.

Safe.Shop are, de asemenea, dreptul de a a scurta și / sau a modifica materialul trimis spre publicare, dacă nu s-a convenit altfel cu autorul.

Abonați-vă la newsletter-ul nostru lunar, cu cele mai bune rapoarte de e-commerce, evenimente și noutăți

Se încarcă ...