Ibibazo bikunze kubazwa

Ninde ukoresha Safe.Shop?

Safe.Shop yatangijwe n'Umuryango wa Ecommerce Foundation mu gushyigikira no guteza imbere ubucuruzi bwo kuri interineti bukorerwa ku isi mu koroshya uko abaguzi bahaha n'abacuruzi bakagurishiriza kuri interineti mu buryo ndengamupaka.

Ni gute natanga ikirego?

Ushobora gutanga ikirego ukoresheje inyandiko itangirwamo ikirego yacu. Tugerageza uko dushoboye ngo ikirego cyawe kibe cyashubijwe mu munsi umwe w'akazi. 

Ni gute nangenzura amaduka yo kuri interineti?

Kugira ngo ugenzure iduka ryo kuri interineti unarebe uko ryizewe, ushobora gusa kujya kuri paji yacu ya 'Gushakisha amaduka'.

Ninde ugena Amategeko ngengamyitwarire y'ubucuruzi mpuzamahanga bwo kuri interineti?

Umuryango wa Ecommerce Foundation wubahiriza Amategeko ngengamyitwarire y'ubucuruzi mpuzamahanga bwo kuri interineti. Ayo mategeko avugururwa buri mwaka kugira ngo akomeze ajyane n'ibishya biri ku mbuga mpuzambaga, ikoranabuhanga n'amategeko. 

Sikiributi y'ikurikirana ya Safe.Shop ni iki?

Ntidupima imyitwarire y'abaguzi kandi ntitubika amakurushingiro yawe. porogaramu ikoreshwa mu kurinda ikoreshwa ribi ry'ikirango cyacu kugira ngo tubashe gukura ikirango ku buryo bworoshye ku iduka ryo kuri interineti ritacyubahiriza Amategeko ngengamyitwarire y'ubucuruzi mpuzamahanga bwo kuri interineti.  

Safe.Shop ni ngombwa

''Ntekereza ko ikirango cy'icyizere mu guhahira mu buryo butekanye kandi mpuzamahanga ari ngombwa kubera ko kugura wifashishije interineti rwose bimeze nko kurira indege. Bituma wizera nk'umukiriya ko - utarebwa n'igihugu uhahiyemo - uzafashwa n'urwego wo mu gihugu mu by'icyizere igihe ibintu bitagenze neza hagati yanjye n'umucuruzi mu gihugu cya kure kandi ni cyo cyamfasha kumva ntuje muri njye.''

- Martine de Bie

Gutangaza ikoreshwa nabi ry'ikirango

Wigeze ubona urubuga rufite ikirango cya Safe.Shop rukaba rutagaragara ku rutonde rw'amaduka yahawe icyemezo? Niba ari byo, watangaza iryo koresha nabi ry'ikirango cy'icyizere.

Gutangaza ikoreshwa nabi ry'ikirango

Iyandikishe ku kanyamakuru kacu ka buri kwezi kugira ngo ubone igabanyabiciro mpuzamahanga ryo kuri interineti, raporo, ibikorwa n'ibiri gutegurwa

Loading...