Disclaimer (Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti)

Všetky informácie na tejto webovej stránke sú publikované v dobrej viere a sú určené len na všeobecné informačné účely. Safe.Shop neposkytuje žiadne záruky na úplnosť, spoľahlivosť a presnosť týchto informácií. Akékoľvek kroky, ktoré urobíte na základe informácií, ktoré nájdete na tejto webovej stránke (Safe.Shop), sú výhradne na Vaše riziko. Safe.Shop nenesie zodpovednosť za žiadne straty a/alebo škody vzniknuté v súvislosti s používaním našej webovej stránky.

V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škody vrátane tých bez obmedzenia, nepriamej alebo následnej straty alebo škody, akejkoľvek straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku prípadnej straty údajov alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto webovej stránky alebo v súvislosti s ňou.

Z našej webovej stránky môžete navštíviť iné webové stránky pomocou hypertextových odkazov na takéto externé lokality. Aj keď sa snažíme poskytovať iba kvalitné odkazy na užitočné a etické webové stránky a internetové obchody, nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom a povahou týchto stránok. Tieto odkazy na iné webové stránky neznamenajú naše priame odporúčanie na produkty, služby a/alebo obsah týchto stránok. Vlastníci stránok a ich obsah sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, čo sa môže udiať skôr, ako budeme mať možnosť odstrániť odkaz, ktorý bol považovaný ‘za zlý’.

Je potrebné si uvedomiť, že v momente, keď opustíte našu webovú stránku, iné stránky môžu mať odlišné zásady ochrany osobných údajov a podmienky, ktoré sú mimo našej kontroly. Nezabudnite skontrolovať Pravidlá ochrany osobných údajov týchto stránok, ako aj ich “Pravidlá a podmienky používania” predtým, ako sa zapojíte do akéhokoľvek obchodu ale nahráte akékoľvek informácie.

Safe.Shop je účastníkom niekoľkých affiliate reklamných programov (Awin, Tradetracker, Amazon, etcetera) navrhnutých na poskytovanie prostriedkov pre webové stránky na získanie reklamných poplatkov prostredníctvom reklamy a prepojenia na internetové obchody.

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s naším vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti a súhlasíte s jej podmienkami. Ak by sme aktualizovali, zmenili alebo vykonali akékoľvek zmeny v tomto dokumente, tieto zmeny budú následne okamžite uverejnené a zvýraznené.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti za naše stránky, neváhajte a kontaktujte nás.

Subscribe to our monthly newsletter with the best global online deals, reports, events & developments

Loading...