Acejewelers.com je bezpečná

Skóre dôveryhodnosti
100%
Viac informácií
Táto webová stránka bola certifikovaná
100 %
High
Spotrebiteľské záruky
Späť na náhľad
Táto spoločnosť existuje

My (Obchodník) vám poskytneme (Spotrebiteľovi) informácie o našej totožnosti (napr. Názov spoločnosti, registračné číslo v Obchodnom registri, adresu pre návštevu) a spôsob, ako nás kontaktovať pohodlným spôsobom (e-mail, sociálne médiá, telefón) predtým, ako vykonáte objednávku. V prípade, že pôsobíme v mene iného obchodníka, informujeme Vás aj o jeho totožnosti.

Späť na náhľad
Vieš čo, kedy a ako kupuješ

My (Obchodník) dbáme na transparentný, prístupný a jednoduchý proces objednávania, ktorý vám (spotrebiteľovi) umožní kontrolovať vašu objednávku a prípadne ju opraviť pred uzavretím objednávky. Pred uzatvorením transakcie poskytneme jasné a transparentné informácie o vašich zákonných právach a povinnostiach. Vašu objednávku vždy potvrdíme a poskytneme vám informácie o vašej objednávke a postupe.

Späť na náhľad
Čo si kúpite to aj dostanete

My (Obchodník) sa uistíme, že základné charakteristiky produktov a služieb sú primerane opísané. Produkty vám budú doručené (spotrebiteľovi) na základe popisu a fotografie produktu. Ak si kúpite konkrétnu značku, dodáme túto špecifickú značku. Nepredávame falošné a falšované výrobky. Ak výrobok porušuje práva duševného vlastníctva tretích strán, môžete výrobok vrátiť na naše náklady a dostanete úplnú náhradu.

Späť na náhľad
Ceny sú zrozumiteľné a úplné

My (Obchodník) budeme jasní a transparentní v našej ponuke a cene, ktorú musíte (Spotrebiteľ) zaplatiť za naše služby alebo naše produkty pred vstupom do procesu objednávania. Nebudeme vám účtovať žiadne dodatočné služby alebo produkty, pokiaľ s týmito dodatočnými službami alebo produktmi výslovne nesúhlasíte. Pred uzatvorením transakcie uvidíte konečnú cenu vrátane všetkých daní, vlastných nákladov, nákladov na doručenie a ďalších prirážok. Ak konečná cena nemôže zahŕňať všetky náklady, ktoré má zaplatiť, výslovne sa uvádza, ktoré náklady sa nezahŕňajú vedľa konečnej ceny s odkazom na stránku, na ktorej je možné tieto náklady určiť.

Späť na náhľad
Právo vrátiť tovar do 14 dní

My (Obchodník) vám (Spotrebiteľovi) umožňujeme vrátiť tovar do 14 dní od dodania bez udania dôvodu. Z návratu môže byť vyňaté len niekoľko druhov výrobkov **. Ak sa rozhodneme tieto výrobky oslobodiť, jasne to stanovíme pred uzavretím transakcie. Všetky prijaté platby (vrátane nákladov na dopravu) preplatíme do 14 dní od spätného prevzatia tovaru alebo nám poskytnete dôkaz o tom, že ste tovar vrátili späť, podľa toho, čo nastane skôr. Náklady na vrátenie tovaru sú pre zákazníka. Podobne, ak vrátite časť objednávky, nemusíme Vám vrátiť náklady na zaslanie produktu. Ak je to technicky možné, vrátime platby prostredníctvom rovnakého spôsobu platby, prostredníctvom ktorého sme prijali platbu.

 

** Z tohto práva na odstúpenie od zmluvy je možné vylúčiť nasledujúce typy produktov/služieb:

Zmluvy o poskytovaní služieb po úplnom vykonaní služby, ak sa plnenie začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa, a s potvrdením, že stratí právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom splnení zmluvy zo strany obchodníka;
Dodávka tovaru alebo služieb, pre ktoré je cena závislá od výkyvov na finančnom trhu, ktoré obchodník nemôže kontrolovať a ktoré môžu nastať v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy;
Dodanie tovaru,ktorý bol prispôsobený špecifickým požiadavkám spotrebiteľa alebo bol iným spôsobom jasne personalizovaný;
Dodanie tovaru, ktorý by sa mohol rýchlo poškodiť alebo by mohol expirovať;
Dodanie zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodv a po doručení nebol zapečatený;
Dodávka tovaru, ktorý je po dodaní podľa svojej povahy neoddeliteľne zmiešaný s inými predmetmi;
Dodávka alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase objednania tovaru, ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré obchodník nemôže kontrolovať;
Zmluvy, pri ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal návštevu obchodníka za účelom vykonania neodkladných opráv alebo údržby. Ak pri príležitosti takejto návštevy obchodník poskytne služby okrem tých, ktoré výslovne požaduje spotrebiteľ, alebo tovar iný ako náhradné diely, ktoré sa nevyhnutne používajú pri vykonávaní údržby alebo pri opravách, právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje na tieto dodatočné služby. služby alebo tovar;
Dodávka zapečatených zvukových záznamov, zapečatených videozáznamov alebo zapečateného počítačového softvéru, ktoré boli po dodaní zapečatené;
Dodávka novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na dodávku takýchto publikácií;
Zmluvy uzatvorené vo verejnej dražbe;
Poskytovanie ubytovania iné než na účely bývania, prepravy tovaru a služieb, prenájmu áut, stravovania alebo služieb súvisiacich s voľnočasovými aktivitami, ak sa v zmluve stanovuje konkrétna zmluva, dátum alebo obdobie výkonu;
Dodávka digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, ak sa výkon začal s predchádzajúcim vyjadrením spotrebiteľa súhlas a jeho potvrdenie, že tým stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Späť na náhľad
Vaše súkromie je chránené

My (Obchodník) rešpektujeme vaše súkromie, chránime vaše údaje a staráme sa o bezpečné webové prostredie. Sme transparentní a informujeme Vás o zhromažďovaní a spracovaní vašich údajov a účeloch, na ktoré ich používame, vrátane informácií o pravidlách cookies. Údaje sa zhromažďujú na vykonanie objednávky a na zlepšenie našej ponuky pre vás a vaše skúsenosti s nákupom. Vždy budete mať možnosť opt-out pre komerčnú komunikáciu. Bez vášho výslovného súhlasu nebudeme poskytovať ani predávať vaše kontaktné údaje tretej strane, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Späť na náhľad
Všetky zobrazené recenzie sú skutočné

My (Obchodník) sa môžeme rozhodnúť použiť systém recenzií. Systém recenzií dodržiava štandardy stanovené spoločnosťou Safe.Shop, čo znamená, že všetky recenzie (pozitívne aj negatívne) sú zobrazené rovnakým spôsobom a boli napísané spotrebiteľmi, ktorí si skutočne zakúpili produkt alebo službu z nášho internetového obchodu.

Späť na náhľad
Sťažnosti sa spracovávajú rýchlo a spravodlivo

My (Obchodník) sme si istí, že nás (Spotrebiteľ) môže kontaktovať jednoduchým a pohodlným spôsobom. Zaväzujeme sa, že ponúkneme transparentný a ľahko dostupný systém zákazníckych služieb a vybavovania sťažností. Ak nás budete kontaktovať, odpovieme na ňu do troch pracovných dní aspoň v jazyku, v ktorom ste transakciu uzatvorili, a ak je to možné aj vo vašom jazyku. Prostredníctvom loga značky Safe.Shop vás budeme informovať na každej stránke nášho internetového obchodu o tom, ako podať sťažnosť a možnosť začať mimosúdny proces riešenia sporov so spoločnosťou Safe.Shop ako sprostredkovateľom.

Späť na náhľad
Doručenie podľa dohodnutých podmienok

My (Obchodník) doručíme na miesto a v čase, ktorý si v objednávke špecifikujete sami (Spotrebitelia). Ak nie sme schopní dodať to, čo sme sľúbili, budeme vás čo najskôr informovať. Ak nie sme schopní dodať výrobok do siedmich pracovných dní od sľúbenej dodacej lehoty, máte právo zrušiť objednávku a vrátiť produkt na naše náklady.

Späť na náhľad
Dodržujeme spotrebiteľské zákony

My (Obchodník) dodržiavame platné zákony a predpisy krajiny, z ktorej Vy (Spotrebiteľ) uzavriete transakciu. Spotrebiteľské zákony a predpisy vašej krajiny nahrádzajú zákony a predpisy Kódexu správania spoločnosti Safe.Shop a pravidlá krajiny, z ktorej predávame. Kódex správania Safe.Shop opäť nahrádza pravidlá našich vlastných termínov & amp; podmienok.

Táto spoločnosť existuje
Vieš čo, kedy a ako kupuješ
Čo si kúpite to aj dostanete
Ceny sú zrozumiteľné a úplné
Právo vrátiť tovar do 14 dní
Vaše súkromie je chránené
Všetky zobrazené recenzie sú skutočné
Sťažnosti sa spracovávajú rýchlo a spravodlivo
Doručenie podľa dohodnutých podmienok
Dodržujeme spotrebiteľské zákony
Spotrebiteľské recenzie
Certified according to the Global Code of Conduct

Certified according to the Global Code of Conduct

by

Posledná kontrola 2017-12-01

This website has been legally checked and certified according to the Global Ecommerce Code of Conduct of Safe.Shop.

Security check Twice a Year

Online Security Test

by

Posledná kontrola 2017-12-01

The webshop is tested by Forus-p twice a year to determine if your data is stored safely.

Financial Check

Financial Check

by

Posledná kontrola 2017-12-01

A financial check is annually done by Safe.Shop.

Podať sťažnosť

Ďakujeme za Vašu správu
Áno, chcem dostávať newsletter.
O spoločnosti
Registrovaný názov: Ace Jewelers
Adresa online obchodu: www.acejewelers.com/nl/
Telefonický kontakt: +31 2057 115 60
E-mailová adresa: [email protected]
Spotrebiteľská komora: 34301525
Číslo platcu DPH: NL819398305B01
Členom od: 2017-06-09
Odvetvia: Jewellery

Adresa sídla:

Van Baerlestraat 46
1071 AZ Amsterdam
1071 AZ
Amsterdam
Nederland

Sociálne médiá

9433 Zobrazenia stránky
O spoločnosti
Registrovaný názov: Ace Jewelers
Adresa online obchodu: www.acejewelers.com/nl/
Telefonický kontakt: +31 2057 115 60
E-mailová adresa: [email protected]
Spotrebiteľská komora: 34301525
Číslo platcu DPH: NL819398305B01
Členom od: 2017-06-09
Odvetvia: Jewellery

Adresa sídla:

Van Baerlestraat 46
1071 AZ Amsterdam
1071 AZ
Amsterdam
Nederland

Sociálne médiá

Subscribe to our monthly newsletter with the best global online deals, reports, events & developments

Loading...