Ochrana osobných údajov & Cookies Safe.Shop

Prostredníctvom svojej služby Safe.Shop, pod obchodným názvom Ecommerce Operations B.V., bude spracovávať citlivé alebo osobné údaje. Safe.Shop si cení súkromie svojich zákazníkov a dodržiava náležitú starostlivosť pri spracovaní a ochrane osobných údajov.

Počas spracovávania dodržiavame požiadavky platných právnych predpisov o ochrane údajov. To znamená, že:

 • jasne špecifikujeme účet už pred spracovaním osobných údajov pomocou tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
 • obmedzujeme zbieranie osobných údajov len na tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na legitímne účely;
 • v prvom rade Vás požiadame o výslovné povolenie na spracovanie Vašich osobných údajov v prípadoch, keď sa vyžaduje vaše povolenie;
 • prijímame vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov a požadujeme to isté od strán, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene;
 • rešpektujeme Vaše právo kontrolovať, opravovať alebo vymazávať Vaše osobné údaje, ktoré sú u nás držané.

Ecommerce Operations B.V. je stranou zodpovednou za celkové spracovanie údajov. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetlíme, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a na aké účely. Odporúčame Vám, aby ste si ho pozorne prečítali.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy zmenené a doplnené 14. septembra 2017. 

Používanie osobných údajov

Používaním našej služby nám poskytujete určité údaje. Môže ísť o osobné údaje. Uchovávame a používame osobné údaje poskytnuté priamo Vami, alebo pri ktorých je jasne určené, že nám boli poskytnuté na spracovanie.

Nasledujúce údaje používame na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov:

 • Meno a adresa;
 • Telefónne číslo spoločnosti;
 • Číslo na mobil;
 • Názov;
 • E-mailová adresa;
 • Preferencie na používaný jazyk & menu;
 • Heslo;
 • Názov spoločnosti;
 • Adresa spoločnosti;
 • Identifikačné číslo v Obchodnom registri;
 • IČ DPH;
 • Odvetvie;
 • Členstvo v združení;
 • Adresa URL internetového obchodu, názov a súvisiace informácie;
 • Podrobnosti o službách, ktoré Vám poskytuje Safe.Shop;
 • Okrem toho, ak ste spotrebiteľ: názov internetového obchodu, na ktorý ste podali sťažnosť, a obsah Vašej sťažnosti;
 • Akékoľvek iné osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom e-mailu, chatovej správy alebo kontaktného formulára.

Niektoré funkcie našej služby vyžadujú, aby ste sa vopred zaregistrovali. Po registrácii si ponecháme Vaše užívateľské meno a poskytnuté osobné údaje. Tieto údaje si ponecháme, aby ste ich nemuseli zadávať opakovane vždy, keď navštívite našu webovú stránku, aby sme Vás mohli kontaktovať v súvislosti s plnením zmluvy, fakturáciou a platbou, a aby sme Vám poskytli prehľad o produktoch a službách, ktoré ste zakúpili u nás.
Nebudeme poskytovať údaje spojené s Vaším užívateľským menom tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na vykonanie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, alebo ak to vyžaduje zákon. V prípade podozrenia z podvodu alebo zneužitia našej webovej stránky môžeme odovzdať osobné údaje príslušným orgánom.

Prístup k portálu

V rámci nášho portálu máte možnosť pristupovať do správcovského rozhrania, kde môžete nastaviť, špecifikovať a meniť nastavenia. Napríklad môžete upraviť svoje osobné údaje alebo zmeniť svoje preferencie pre služby Safe.Shop-u.

Propagácia

Ak máte účet, môžeme Vás informovať o nových službách e-mailom alebo telefonicky.

Kontaktný formulár a newsletter

Máme newsletter, ktorý informuje záujemcov o našich produktoch a/alebo službách. Každý newsletter obsahuje odkaz na odhlásenie z nášho newsletteru. Vaša e-mailová adresa bude pridaná do zoznamu odoberateľov iba s Vaším výslovným súhlasom. Odhlásiť sa môžete kedykoľvek zrušiť (zákonnosť nášho spracovania Vašej e-mailovej adresy teda pred zrušením súhlasu nie je dotknutá).

Zverejnenie osobných údajov

Ak publikujete článok, recenziu alebo akýkoľvek iný druh informácií na Safe.Shop, môžeme zverejniť Vaše meno spojené s týmto obsahom, ak ste na to dali svoj súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať (zákonnosť zverejnenia teda pred zrušením súhlasu nie je dotknutá).

Poskytovanie údajov tretím stranám

Vaše údaje môžeme poskytnúť našim partnerom. Títo partneri sú zapojení do vykonávania dohody. Títo partneri môžu mať sídlo mimo EÚ. V takom prípade uzatvárame s týmito stranami dohody o spôsobe zaobchádzania s osobnými údajmi, ktoré zabezpečujú, že prenos Vašich údajov mimo EÚ je povolený v súlade s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov.

Spolupracujeme s týmito partnermi:

 • reCaptcha: používame službu reCaptcha poskytovanú spoločnosťou Google na overenie, že vyplnenie kontaktného formuláru bolo uskutočnené človekom a nie robotom (budete požiadaní o začiarknutie políčka);
 • Poskytovatelia platobných služieb;
 • Certifikační partneri;
 • Poskytovatelia bezpečnostnej kontroly;
 • Poskytovatelia auditu;
 • Poskytovatelia kontroly falošných produktov na vašej webovej stránke;
 • Affiliate siete;
 • Ecommerce, digitálne a internetové asociácie;
 • Agentúry na ochranu spotrebiteľa;
 • (Medzi)národné poštové služby;
 • Marketingoví partneri;
 • Weboví dizajnéri;
 • Weboví vývojári;
 • Strany poskytujúce e-mailový marketing.

Ak to vyžaduje zákon, môžeme zverejniť Vaše osobné údaje v súvislosti s akýmkoľvek súdnym konaním alebo v rozsahu potrebnom na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu práv spoločnosti Safe.Shop.

Uchovávanie osobných údajov

Po vytvorení účtu uchovávame údaje o Vašom účte počas trvania zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli.

Keď sa prihlásite na odber newslettru, Vaše údaje si uchovávame do okamihu, kým sa neodhlásite z odberu.

Ak vyplníte kontaktný formulár na webovej stránke alebo nám pošlete e-mail, údaje, ktoré poskytnete, budú uchovávané tak dlho, ako to bude potrebné v závislosti od povahy formulára alebo obsahu Vášho e-mailu, aby nám bolo umožnené správne reagovať na Vašu správu alebo e-mail a následne Vám odpovedať. Rovnako aj tri nasledujúce mesiace pre umožnenie reagovania na akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa danej záležitosti.. 

Cookies

Používame súbory cookie týchto tretích strán:

 • Google Analytics: Pomocou služby Google Analytics sledujeme návštevníkov na našich webových stránkach a získavame prehľady o tom, ako návštevníci používajú túto webovú stránku.
 • GA Audiences: My a tretie strany používame služby GA Audiences na zhromažďovanie informácií o Vašich kliknutiach a Vašom prehliadaní internetu, aby sme mohli zobraziť personalizované reklamy.
 • DoubleClick: My a tretie strany používame službu DoubleClick na zhromažďovanie informácií o Vašich kliknutiach a Vašom prehliadaní internetu, aby sme mohli zobraziť personalizované reklamy.
 • Google AJAX Search API: We use the Google AJAX Search API, aby sme vám umožnili vykonávať vyhľadávania na našich webových stránkach. S cieľom analyzovať a vylepšovať naše služby zhromažďujeme hľadané výrazy.
 • Awin: Awin (bývalý názov spoločnosti Zanox) je affiliate sieť. Jeho služby nám umožňujú sledovať, od ktorých affiliate stránok prichádzajú návštevníci, ako aj či si ich návštevníci objednajú v Safe.Shop. V takom prípade poskytneme týmto affiliate stránkam províziu ako odmenu. 
 • Hubspot: Je toB2B nástroj ďalšej generácie, ktorý používame na zhromažďovanie informácií o Vašich kliknutiach a Vašom prehliadaní internetu, okrem toho používame formuláre z Hubspotu, prostredníctvom ktorých sa môžete zaregistrovať na odber nášho newslettru a stiahnuť náš obsah a správy. Hubspot používame, aby sme Vás mali možnosť osloviť prostredníctvom e-mailu a telefónu s obchodnými ponukami. 

Tieto informácie zhromažďujeme, aby sme zistili, ktoré spoločnosti navštevujú naše webové stránky, a môžeme použiť tieto informácie na oslovenie týchto spoločností, aby sme s nimi prediskutovali ich potenciálny záujem o služby Safe.Shop-u.

Spoločnosť Google je založená v Spojených štátoch. Je to účastník ochrany osobných údajov, čo znamená, že prenos osobných údajov do tejto spoločnosti je povolený podľa pravidiel EÚ o ochrane osobných údajov.

Zabezpečenie

Vykonávame bezpečnostné opatrenia na zníženie zneužitia a neoprávneného prístupu k osobným údajom. Vykonávame najmä tieto opatrenia:

 • prístup k osobným údajom vyžaduje použitie používateľského mena a hesla;
 • prístup k osobným údajom vyžaduje použitie mena používateľa a tokenu prihlásenia;
 • po prijatí budú údaje uložené v samostatnom systéme;
 • prijímame fyzické opatrenia na ochranu prístupu k systémom, v ktorých sú osobné údaje uložené;
 • využívame zabezpečené pripojenia (Secure Sockets Layer SSL) na šifrovanie všetkých informácií medzi vami a našimi webovými stránkami pri zadávaní vašich osobných údajov;
 • uchovávame záznamy všetkých žiadostí o osobné údaje.

Webové stránky tretích strán

Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán pripojené k tejto webovej stránke prostredníctvom odkazov. Nemôžeme zaručiť, že tieto tretie strany budú spracúvať vaše osobné údaje bezpečným a opatrným spôsobom. Pred ich používaním Vám odporúčame prečítať si ich podmienky ochrany osobných údajov.

Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu tohto vyhlásenia. Odporúčame vám pravidelne si prezerať toto vyhlásenie, aby ste boli informovaní o všetkých zmenách.

Vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov

You have the right to request for inspection, correction or deletion of your personal data. You can also object against the processing of your personal data, or request a restriction of the processing.

Máte právo požiadať o kontrolu, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov. Môžete tiež namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov alebo požiadať o obmedzenie spracovania.

Ak chcete preniesť svoje údaje do inej organizácie, môžete požiadať o kópiu svojich údajov v obvyklom strojovo čitateľnom formáte. Ak tak chcete urobiť, použite nižšie uvedené kontaktné informácie.

Ak sa domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje v rozpore s platnými zákonmi a nariadeniami o ochrane osobných údajov, môžete nám oznámiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie, že Vašu sťažnosť riadne vybavíme. Ak sa domnievate, že sa Vašou sťažnosťou nezaoberáme správne, máte právo podať dodatočnú sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov.

Kontaktné informácie

Kontaktujte nás prosím na adrese:

Safe.Shop
Rijksstraatweg 29
1115 AH Duivendrecht
The Netherlands

Email: service (at) safe.shop
Telefón: +31 20 238 6081 (platia štandardné medzinárodné poplatky).

Subscribe to our monthly newsletter with the best global online deals, reports, events & developments

Loading...